Rendben

Rendben

Mégsem

×
×
 A magyar szexpartner kereső
erotikus történetek

Jack a szokásos unalomûzõ körútját végzi a neten… a mindennapos fáradalmait szívesen piheni ki így… az ágyon fekve, ölébe laptopjával… Különös világ a net világa. Könnyen magával ragadja az embert, és ha nem vigyáz, el is veszhet benne… Különösen veszélyes a chat… Arc nélküli emberek magukban elfojtott személyiségüket felszínre hozva élik itt második életüket…
Jack rendszeres vendég ezeken az oldalakon… Néha csak olvassa a zajló eseményeket, hogy ki hogyan próbálja egyéniségét a középpontba helyezni… Vagy csak egy újabb trófeát kiszemelve kezdi becserkészni áldozatát, és a vadászat máris kezdetét vette… Sokféle személyiség kavalkádja ez… Van ki a humorát csillogtatva próbál érvényesülni… van aki az érinthetetlenség titokzatos hercegnõjét játssza… és persze nem maradhatnak el az IQ bajnokok sem, akik nem létezõ mûveltségüket fitogtatják, miközben épp egy nõ bugyiját akarják levadászni… És még számtalanféle emberszerzet, akit épp a szerelem fájdalmas kudarca kínoz, vagy dicsõíti kanosságának diadalát, amit a múlt hétvégi vad elejtése során szerzett… Persze arról nem szól a fáma, hogy a másik fél is hasonlóképpen élte-e meg…
Jack egy pár beszélgetésére lett figyelmes… A férfi épp a nõ állítását taglalja, miszerint minden valódi és épp olyan természetes-e, ahogy azt az anyatermészet megteremtette… Épp ezért is keltette fel annyira érdeklõdését a beszélgetés… mert szakmáját tekintve Jack fényképész… egész nap modelleket fotózgat… akik tökéletességüket a plasztikai sebészeknek köszönthetik... Pedig köztük sokan eredendõen is szépek voltak… a maguk kis hibáival együtt… de hol egy orr, vagy egy vékony ajak, vagy amik a leginkább a kritikák középpontjába állnak, a mellek és a fenekek gömbölyded formái… Jack a természetesség megszállottja… szabadidejében sokat jár a természetben, és csodálja azt a látványt, amit az anyatermészet elé tár… A párbeszéd kétértelmû kifejezésekbõl, és rejtett célozgatásokból áll… betartva a chat szigorú szabályait… Bár, ha a seriff nemzedék épp nincs jelen, akkor még a szar is ömlik a falon, de ez most más… itt inkább a humor és a csábítás keveredése van jelen… és sokatmondó válaszok… Jack elhatározza, hogy megismerkedik a nõvel… mikor az önjelölt Don Juan végre lelép, alkalmasnak véli a közbelépést…
HevesJeges: - Szia… Tetszettek a válaszaid, amiket az elõbbi úriembernek adtál… Bár számomra hihetetlen, hogy a mai világban valaki ennyire természetes… Úgy személyiségileg, mint testileg…
Boszi: - Pedig így van, bármily hihetetlen is… nem szeretem a hazugságokat… max füllentek olykor, ha a szituáció megkívánja… de ezek is csak ártatlan füllentések:)
HevesJeges: - Van rá lehetõség, hogy ezeknek az állításaidnak bizonyságát vegyem?
Boszi: - Mindenre van lehetõség, ha megfelelõ módon kéri az ember :)))
HevesJeges: - Akkor meghívnálak egy ebédre, ha elfogadod…
A nõ meglepõdik, elõször csak viccnek véli, és rávágja hogy….
Boszi: - Rendben! - Ahogy elküldi az üzenetet egy különös érzés fogja el… Úristen! Mit mûvelek… Azt sem tudom ki õ… Lehet hogy egy pszichopata gyilkos… A férfi következõ üzenete még inkább fokozza ezt az érzést…
HevesJeges: - Nyugi nem vagyok egy pszichopata… és a helyet is te választhatod meg…
A nõben most hirtelen minden összekavarodik. Egek ura! Lehet, hogy gondolatolvasó is… Vagy csak a véletlen ûzi vele ezt a tréfát... de a további beszélgetésbõl egyértelmûen kiderül, hogy nem viccelt a férfi, és tényleg randira hívta. Ha nem akarja meghazudtolni önmagát, akkor most már nem mondhatja vissza… Azért, hogy valamelyest megnyugodhasson nehogy a Notredame-i toronyõrrel randevúzzon, megkéri a férfit, hogy Skype-on folytassák a beszélgetést. Ahogy egyre inkább belemerülnek a beszélgetésbe, kezdi magát biztonságban érezni, és a különös érzés helyét kíváncsiság, és az izgalom érzése veszi át… A nõ az órájára néz, tudja, hogy búcsúzkodni kellene, de még van egy dolog, aminek meg kell, hogy történjen… Ami végleg megpecsételi és szabad utat enged mindannak, amit ez a történet hozhat… Összeszedve a bátorságát megkéri a férfit, hogy kapcsoljon kamerát... A férfi szó nélkül teljesíti… A nõt teljesen elvarázsolják a férfi markáns vonásai… Õszülõ halántéka sármossá teszi… Mosolya megnyugvást keltõ… A nõ félve, de megnyomja a kamerája gombját anélkül, hogy a férfi kérné… úgy véli, ez így fair… Õ sem árul zsákbamacskát… inkább itt derüljön ki, hogy a természetessége valóban tetszését kelt-e a férfiban… Szerencsére épp azt a látványt adja, amire a férfi vágyott… A búcsúzkodás elhúzódik egykét órát, de a fáradtság végül gyõzedelmeskedik, és véget vet az idilli párbeszédnek… a másnapi ebédbõl végül egy vacsora lesz, és hogy a természetesség legyen elõtérben, csak egy egyszerû vendéglõbe mennek, ahol a nõ rendszerint vacsorázik, ha túl késõn végez a munkahelyén…
Viki izgatottan készülõdik az esti vacsorára… Szerencsére nem kell túlzottan kiöltöznie… csak a kedvenc farmernadrágját húzza magára és egy v-nyakú fehér pólót… A melltartó viselésén vetyeng egy kicsit, mert ugye a természetességnek egy kissé ellentmondó… de a fehér póló melltartó nélkül kissé kihívó… bár végül is valahol a lelke mélyén ez is a célja… Mikor odaér a vendéglõhöz, a férfi már az ajtó elõtt várja… Õ is farmernadrágot visel, inggel és egy vékony zakóval … A vacsora kellemes párbeszéddel telik… A férfi csodálattal beszél a nõ szemeirõl, a bennük felfedni vélõ titokzatosságról… amit a nõ se nem tagad, se nem igazol… csak bájosan mosolyog, és csodálattal néz a férfira, aki egyfolytában az õ természetes szépségérõl szónokol… Teljesen elvarázsolja õt..és ha megtehetné, most azonnal rávetné magát a férfira, hogy magáévá tehesse… De sajna nem teheti, bár fejében egyre erõsödnek az efféle gondolatok, olyannyira, hogy teste elkezd jeleket adni, ami a vaginája nedvesedésében, és a mellbimbóinak erõteljes megduzzadásában nyilvánul meg… Az utóbbi eléggé szembetûnõ, mivel végül a melltartó elhagyása mellett döntött… Akkor mutatkozik ez meg leginkább, mikor hátradõl székében… De nem zavarja… most teljesen más köti le figyelmét… A férfi viszont látja, és veszi a jeleket, amiket a nõ akaratán kívül sugároz… Mivel benne is tombol az elfojtott szenvedélyes vágy… feltesz a nõnek egy kérdést…
Jack: - Elvihetlek egy varázslatosan szép helyre, ami méltó a szépségedhez?
Viki: - Oda viszel, ahová csak akarsz! - Bár titkon bízik abban, hogy a férfi hálójában kötnek ki… Miután kijönnek a étterembõl, beülnek Jack kocsijába, és a várost elhagyva megállnak egy erdõ szélénél… Jack miután leállítja a kocsit a nõ felé fordul ….
Jack: - Innen gyalog kell mennünk, mert természetvédelmi terület… A nõ Jackre mosolyog majd szó nélkül bólint, hogy rendben van… Már sötétedik és hûvösebbnek is érezni a levegõt, amit Viki a kocsiból kiszállva karjai megdörzsölésével is jelez… Jack egybõl a nõ vállaira teríti zakóját, majd mutatja az irányt…
Jack. – Arra megyünk! - Majd a nõt maga elé engedve becsapja a kocsi ajtaját, aminek zaja egy pillanatra elnémítja a közelben lévõ madarak csicsergését… A nõ mellé lép, és elindulnak az erdõ mélyébe vezetõ ösvényen… A madarak újbóli csicsergése kíséri útjukat, ami szép lassan elhalkul, és az éjszakai állatok hangjainak nesze veszi át, ahogy egyre sötétebb lesz…
Viki és Jack beszélgetésébõl egyre nyíltabbá válik az egymás iránt kialakult vágy… Teljesen rájuk sötétedik mire egy tóhoz érnek… A tó környékét zsenge pázsit borítja… a nõ megáll egy pillanatra, és leveszi a cipõjét…
Viki: - Szeretem, ahogy a fû cirógatja a talpam, miközben bokáig süppedek benne…
A férfi elmosolyodik, és õ is leveszi a lábbelijét, majd zsebébõl elõvesz egy zseblámpát, amit még a kocsiból vett magához…
Viki: - De felkészült valaki…
Jack: - Igen, mivel tudtam, hogy ma teljes holdfogyatkozás lesz, és ha felnézel a holdra, láthatod is, ahogy elkezdõdik… - és a lámpa fényét a hold felé irányítja.. A hold ezüstös fényben pompázik, de a szélén már észrevehetõ, ahogy a föld árnyéka elkezdi felfalni a holdat…
Viki: - Pedig olyan csodálatos a hold, és az a milliónyi csillag, ami körülötte ragyog…
Jack: - Igen az! Sokat járok ki ide… Illetve pontosabban oda… - és a lámpájával egy közelben lévõ fûzfára világít... ami alatt egy erdei pad található…
Odaérve leülnek egymás mellé… Nõ a férfi vállára hajtja fejét… Majd egy kis csend után a nõ megszólal…
Viki: - Olyan jó most itt veled! - Arcán elégedet mosollyal a férfira néz… Férfi a nõ felé fordul, egyik lábát áttéve a padon… a nõ követi példáját… A férfi csodálattal nézi, ahogy a hold ezüstös fénye megvilágítja a nõ fél arcát, míg a másikat az árny sötétsége takarja el… Mintha a nõ lelkét látná maga elõtt… egyik fele amit már lát… a másik, ami még rejtve van elõtte… De õ vágyik a teljes tudásra, hogy felfedje a nõ minden rejtekét... testileg lelkileg egyaránt... Megfogja a nõ egyik kezét, és tenyerével a mellkasára rakja…
Jack: - Érzed, ahogy zakatol? - A nõ közelebb húzódik… próbálja leplezni izgatottságát, ami félig sikerül is az egyoldalú megvilágításnak köszönthetõen… De az izgalom által keltett remegést már nem leplezheti a férfi elõtt… A férfi érzékien megsimítja a nõ arcát, és miközben a tenyerét a nõ tarkója mögé csúsztatja, közelebb hajol a nõhöz… Már ez elsõ pillanattól vágyott arra, hogy a nõ érzéki ajkait csókolhassa…
Jack: - Most leellenõrzöm, hogy az ajkaid valódiak-e….
A nõ behunyja szemeit és elmosolyodik…
Viki: - Remélem nem csak erre vagy kíváncsi! - Ujjaival belemarkol a férfi mellkasába… A csók elõször lágynak, érzékinek indul… de aztán apró harapásokba vált, és egyre mohóbb, vadabb lesz…. olyannyira hevessé válik, hogy a nõ mindkét markával megragadja a férfi ingét, és egyszerûen széttépi… A gombok szinte egyszerre pattannak le… A nõ ujjaival beletúr a férfi mellkasát fedõ szõrzetbe… majd kezei a férfi nadrágszíját ragadják meg, és heves mozdulatokkal csatolják ki… majd a nadrág gombjai következnek, de itt a lendület lelassul… és szép lassú mozdulatokkal, egyik gombot a másik után fejtik ki a nõ ujjai… majd mikor már kitárulkozik, és érezhetõbbé válik a férfi duzzadó férfiassága, a nõ tenyerével megsimogatja... majd egy hirtelen mozdulattal megragadja a férfi ágaskodó péniszét, amit még a boxere rejt…. A férfi felsóhajt a feltörõ vágytól, majd beleharap a nõ alsóajkába, ami már nem annyira gyengéd, de még nem is kelt fájdalmat… majd kezeivel megragadja a nõ v-nyakú kivágásos pólóját, és egy erõteljes mozdulattal széttépi... Az eltûnõ hold fényében még látni a nõ melleinek csodálatos ívét, és a feltörõ vágyaktól megduzzadt mellbimbóit… A férfi elõször nyelvének hegyével gyengéden megérinti a megduzzadt bimbókat, majd egyre mohóban esik nekik… míg egyiket ajkaival, fogaival harapdálja, a másikat egyik kezével hol csak a tenyerével simogatja, hol ujjaival markolássza, miközben meredezõ pénisze lüktetõ mozgásba kezd a nõ marokszorításában… A férfi ajkai közül egyre hangosabb kéjsóhajok törnek fel… ujjai még erõteljesebben markolják a nõ mellét… a férfi teljesen leszaggatja a nõ megtépázott pólóját, és szorosan magához öleli… Majd mikor lazít az ölelésén, egyik tenyerét a nõ mellkasához támasztja, a másikkal támasztékot ad a nõ derekánál, és óvatosan hanyatt dönti a padon… Majd mindkét tenyerét a nõ melleire helyezi, és markolászni kezdi, miközben ajkaival a nõ hasát csókolja és nyelvével ingerli… Ezután kezeit a nõ derekához vezeti, és kinyújtott ujjait becsúsztatja a farmernadrág derékrészénél, lassan a gombozatta felé halad… Mikor odaér, egyetlen rántással kitépi a gombokat a gomblyukakból… a nõ hangosan felszisszen, és hirtelen megemeli csípõjét… A férfi határozott mozdulattal lehúzza a nõ derekáról a nadrágot, miután a nõ visszaengedi csípõjét a padra, megemeli lábait… teljesen lefejti róla és maga mögé dobja…. A holdat már szinte teljesen elnyelte a föld árnyéka … csak egy vékony ezüst ív jelzi, hogy ott valaha a hold tündökölt… a szerelmeskedõ pár teljes sötétségbe burkolózik… már nem látják egymást, csak illataikat érzik, és az érintéseiket, amivel egyre hevesebb vágyat keltenek egymásban… A nõ feláll, és két tenyerét a férfi szõrös mellkasára támasztja, majd ujjaival belemarkol a göndörödõ szõrzetbe… a férfi felszisszen… a nõ, miközben ismét kitárja ujjait, egy lendületes lökéssel hanyatt dönti a férfit, majd megragadja a nadrágját, és egy lendülettel letépi róla, amit maga mellé ejt… majd ráhajol a férfi testére, és a hasától indulva nyelve hegyével ingerelni kezdi a férfi testét. Az alsónadrágjához érve ujjperceit becsúsztatja az alsógatya pereme alá, és lassan elkezdi lefejteni, hogy szabaddá tegye az ágaskodó hímvesszõt… Ahogy elõbukkan a pattanásig feszülõ pénisz makkja… a nõ nyelvének hegyével épp hogy meg-megérintve üdvözli, miközben ujjbegyeivel a férfi combjait karmolássza… A férfi hangos sóhajai és elcsukló nyögései oly hatást váltanak ki a nõbõl, hogy vagináját elönti a vágy nedûje… különösen jó érzést okoz ez neki, hogy minden, amit a férfibõl kivált, azt az õ érintése hozza felszínre… A férfi teljesen magára húzza a nõt és egy vad szenvedélyes csók közepette feláll vele… majd alsónadrágjától megszabadulva, ismét átlép a padon, és a nõ mögé ül, de nem ér egybõl hozzá, egy kicsit kivár… majd a combjait két oldalt megmarkolva nyelvével a nõ derekát ingerli végig a tanga vonalánál... Elõször az egyik, majd a másik oldalon eltépi a tanga pántjait… megmarkolva a nõ derekát elõször érzékien, majd egyre erõteljesebb harapdálja a nõ gömbölyded fenekét… amik még épphogy, de a fajdalom érzeten belül maradnak, amik a nõt apró, hangos sikolyokra késztetik… A férfi feláll a nõ mögött, kezeivel magához kulcsolja… miközben apró harapdálásaival most a nõ nyakát és vállait ingerli… a nõ érzi, ahogy a férfi pénisze teljesen a farpofái közé préselõdik… ez újabb kéjsóhajt fakaszt a nõbõl… majd félre hajtja a fejét, karjait ráfonja a férfi nyakára, miközben ujjaival a selymes hajába túr… A férfi most elõredönti a nõt, aki két kezével a padba kapaszkodik… a férfi egyik kezét a nõ tomporára támasztja, a másik kezébe veszi szinte robbanásig feszülõ hímtagját, és a nõ nedves nagy ajkai közé dörzsöli, de figyelve arra, hogy csak a makkja hatoljon a nagyajkak közé… A nõ próbálja hátrébb tolni csípõjét, de a férfi megakadályozza… Majd mikor már érzi a nõ az elviselhetetlen vágyat, hogy végre magában érezhesse a férfi kéjrúdját… egy határozott mozdulattal behatol a nõ naftától nedves gyönyörkertjébe… Hangos kéjsikoly töri meg az erdõ csendjét, ahogy a nõ szabadjára engedi kitörõ vágyát… A férfi lassú, egyenletes csípõmozgásba kezd, miközben ujjai egyre mélyebben süllyednek bele a nõ puha bõrébe, ahogy a derekát szorítja… az összefüggõ, hangos sikolyok és nyögések szinte harsonaként zengnek az erdõ csendjében, miközben a szerelmeskedõ pár egyre közelebb kerül vágyuk tetõfokához… A nõ egyre erõteljesebb mozdulatokkal löki hátra csípõjét, ahogy fokozódik benne a bizsergetõ érzés, majd hírtelen teljesen hátra feszíti magát, miközben egy újabb sikoly kíséretében teste remegni kezd, ahogy eléri az orgazmus mámorító érzését… A férfi egy pillanattal késõbb zihálva követi õt… a kielégülés érzetével roskadnak elernyedve a padra… A nõ hátradõlve a férfi mellkasának támaszkodik, miközben fejét hátrahajtva az egyik kezével a férfi tarkójába kapaszkodva csókra húzza a férfit… Ez most egy gyengéd, érzéki csók, a kielégülés csókja… A férfi átkarolja a nõt, majd mikor összeforrt ajkuk újból szétnyílik, a nõ fülébe súgja…
Jack: - Csodálatosan valódi nõ vagy!
A nõ halk hangon válaszol…
Viki: - Te pedig egy csodálatos férfi!

Válts mobil nézetre  >>