Rendben

Rendben

Mégsem

×
×
 A magyar szexpartner kereső
erotikus történetek

A királylány és a lovászfiú

 Vissza az összes történethez

A királylány és a lovászfiú
Esti mese felnõtteknek

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki házasodni készült. Mivel már jócskán benne járt a korban és gondolnia kellett az utódokra is, feleségül vette a szomszéd király meseszép fiatal lányát. Õt nem zavarta a köztük lévõ 30 év korkülönbség, de a lányt igen. Kérlelte is az apját, hogy ne adja õt férjhez ehhez az öregemberhez, de az apja hajthatatlan maradt. Meg is tartották a lakodalmat annak rendje és módja szerint, majd csodák-csodája a lány teherbe esett és kilenc hónapra rá gyönyörû kislánynak adott életet. A kisbaba olyan szép volt, hogy hetedhét határból csodájára jártak az emberek. Azonban nem sokkal késõbb a Király súlyosan megbetegedett és még legjobb orvosok is csak nagy nehezen tudták megmenteni az életét. A felépülése után viszont már nem volt a régi, a betegségbõl visszamaradt szövõdmény következtében már nem tudta teljesíteni férfiúi kötelességeit, a fiatal felesége nagy bánatára. Azonban a Királynét sem kellett félteni, forróvérû teremtés lévén, elõször a szolgálófiúkkal, majd az udvarhoz látogatóba érkezõ jóképû lovagokkal oltatta el a lába között lobogó tüzet. Ilyen idilli körülmények között nevelgették a kislányukat, aki egyre jobban hasonlított a szép édesanyjára.
Ahogy a lány cseperedett, a Királyné számára egyre világosabbá vált, hogy a lánya nagyon különleges lesz. Gyakran fésülgette hosszú sötétbarna haját és csodálta a gyönyörû kék szemeit, amelyekben sokszor a huncutság apró szikráit látta fellobbanni.
Huszadik születésnapjára egy csodaszép paripát kapott az apjától, és órákon keresztül képes volt a karámra hajolva nézni, ahogy a kedvenc lova fel- alá futkos a karámban, csipkelõdve játszik a többi lóval. Azonban a ló nemsokára elérte az ivarérett kort és a Királylány szemei elõtt, annak legnagyobb megdöbbenésére feltette mellsõ lábait a tüzelõ kanca hátára, majd egy gyors mozdulattal bevezette hatalmas hímtagját a nõsténybe. Pár másodperccel késõbb, hangos nyerítés közepette belepumpálta irdatlan sok magját a kanca vaginájába, majd lejött annak hátáról és ondótól csöpögõ hímtaggal, a gyõztesek büszke mozgásával elvonult az istállóba.
A Királylány percekig mozdulatlanul állt a karámra támaszkodva, s a testét elárasztó eddig ismeretlen érzéseken gondolkozott. Majd megfordult, hogy visszamenjen a palotába, de hirtelen szembe találta magát a jóképû lovászfiúval, aki a Királylány formás fenekét bámulta, míg az a karámra volt támaszkodva. A formás tompor látványa úgy felizgatta a fiút, hogyha még akarta volna sem tudta volna eltitkolni meredezõ vágyát, amely jókora duzzanatot eredményezett a nadrágján. A nadrágban feszülõ dudor végképp zavarba hozta a lány, aki se szó se beszéd berohant a palotába egyenesen az anyjához, aki mosolyogva hallgatta leánya történetét és magában megállapította, hogy a kislányából nagylány lett. Elhatározta magában, hogy a lányt felkészíti az élet ezen oldalára is, majd mesélni kezdett. Elmondta, hogy a nõk hogyan tudják elcsábítani a férfiakat, hogyan tudják kihasználni legjobban a természetes adottságaikat. A lány, csillogó szemmel és kipirult orcával hallgatta az anyja elbeszélését, s amikor a Királyné részletesen ecsetelte, hogyan tudja majd legjobban és legélvezetesebben használni a lába között megbúvó forró barlangot, alig várta, hogy belefekhessen egy nagy kád forró vízbe, ahol rögvest ki is próbálta magán, amit az anyjától hallott. Nyakig merült a habok közé, majd a kezei vándorútra indultak. Simogatta a melleit, csipkedte a megkeményedett bimbókat, majd lassú és finom mozdulattal benyúlt a lábai közé, hogy a vágytól feltüzelt punciját is kezelésbe vegye. Középsõ ujja óvatosan besiklott a víztõl síkos szeméremajkai közé, majd lassú mozdulatokkal elkezdte simogatni azt a pontot, amelyrõl az anyja oly sokat beszélt. Ahogy hozzáért a csiklójához érdekes érzés kerítette hatalmába oly erõvel, hogy a külvilág teljesen megszûnt számára létezni. Mozdulatai egyre határozottabbá és erõteljesebbé váltak, s már nemcsak a csiklót, hanem a puncija bejáratát is ostromolta az ujjával. Az izgalomtól egyre jobban síkossá vált punciba könnyen becsúszott az ujja, mely mozdulat olyan erõs izgalmat váltott ki belõle, hogy a lélegzete is elakadt. Miközben az izgalma a tetõfokára hágott, észre sem vette, hogy miközben az egyik ujja a puncijában csúszkál ki-be, aközben a másik kezével önkéntelenül is körkörös mozdulatokat végez a megduzzadt csiklóján. Sok idõ nem kellett a felizgult lánynak ahhoz, hogy az agyában fényes lobbanással elélvezzen a szomszéd szobában hallgatózó anyja füle hallatára, aki mosolyogva vette tudomásul okítása eredményét.
A lány, néhány nappal késõbb ismét az istálló és a karám felé tévedt, s ismét tanúja lehetett annak, hogy kedvenc lova miként hágja meg az egyik kancát. Azonban eszébe jutottak az anyja szavai és a fürdõben átélt élmények, s azon nyomban erõs izgalmi állapot ejtette rabul. Megjelent képzeletében a lovászfiú, amint duzzadó nadrággal a háta mögött áll. Óvatosan megfordult, s láss csodát a fiú ugyanúgy ott állt, mint annak elõtte, s a nadrágja is ugyanúgy duzzadt meredezõ faszától.
Azonban a lány nem jött most zavarba, hanem közelebb lépve a lovászhoz annak mélyen a szemébe nézve elmosolyodott:
- Mi lett veled te fiú? Miért ilyen piros az arcod? – kérdezte hamiskás mosollyal.
- Talán kicsit hideg van itt, - felelte a fiú zavartan.
- Menjünk talán az istállóba – válaszolta a lány, - legalább megmutatod nekem hol élnek a lovaink.
A fiú még jobban zavarba jött a hirtelen invitálástól, de nem volt mit tennie, követte a lányt majd becsukta maguk mögött az istállóajtót. A lány lehuppant egy szalmabálára és hátradõlt, kiemelve ezzel a testhelyzettel a kemény, formás melleit. A fiú nagyon zavarban volt, hiszen farka duzzadása egy cseppet sem hagyott alább, sõt, a lány melleinek látvány még inkább izgalomba hozta s a levegõt is egyre nehezebben vette.
- Nem szabadna itt lennünk Kisasszony – mondta elfúló hangon, amikor észrevette, hogy a lány csillogó szeme a nadrágjára tévedt.
- Mit rejtegetsz a nadrágodban? – kérdezte a lány.
- Semmit! – válaszolta a lovászfiú, majd megpróbált elfordulni. A lány azonban gyorsabb volt és a fiú elé lépett.
- Mutasd csak! – szólt rá, majd válasz sem várva egyetlen gyors mozdulattal lerántotta a nadrágot a fiúról. A fiú farka a hirtelen rátört szabadságtól, ha lehet még jobban életre kelt, s teljes valójában ott pompázott a lány orra elõtt.
- Hû milyen szép! – szólalt meg a lány az izgalomtól rekedt hangon, majd felegyenesedett, s homályos tekintetét a fiúéra emelte miközben kezével megfogta a forró, lüktetõ faszt.
- Kérem, ne tegye ezt velem Kisasszony! – kérlelte, - engem az édesapja karóba húzat, ha megtudja!
- Csitt! – szólt rá a lány, - senki sem fogja megtudni.
Majd ösztönös mozdulatokkal lassan fel-le kezdte húzogatni a bõrt a duzzadó faszon, miközben forróság öntötte el punciját. A fiú, más választása nem lévén, átadta magát az élvezeteknek s karjával átölelte a lányt, majd forró ajkait a lányéra tapasztotta. A mozdulat következtében a fiú kemény fasza a lány hasához nyomódott. A nyomás hatására a lányon hatalmas izgalom lett úrrá, miközben a fiú csókolta az enyhén szétnyílt ajkait, majd szája lentebb vándorolt a lány fülcimpájára, nyakára és a szabadon lévõ vállaira is. A lány szabad kezével benyúlt a fiú inge alá és simogatni kezdte az izmos testet. A fiú eközben kigombolta a lány hátán a ruhát, ami ezután lecsúszott a lányról a földre és ott volt elõtte a teljesen meztelen gyönyörû test. A lány sem volt rest, gyorsan lehúzta a fiúról az inget és magához ölelte a fiút. A lovászfiú kibontakozott az ölelésbõl, lehajolt az ingéért és az egyik szalmabálára terítette, majd a lány izgalomtól remegõ testét felemelte és az ingre fektette. Ölelték, csókolták egymást ahol érték. A fiú szája egyre lentebb vándorolt a duzzadt mellekre, s szívni-szopni kezdte a lány már amúgy is kemény mellbimbóit. A lány levegõt sem kapott az évezettõl és erõsen ráhúzta a fiú fejét a melleire. A fiú kiszabadította magát az édes béklyóból, majd folytatta felfedezõ útját a lány testén végig a hasán keresztül a szeméremdobon át egészen a puha szõrrel övezett, az izgalomtól rendkívül nedves puncijáig. A lány zihálva kapkodta a levegõ és nyöszörgõ, elfúló hangon könyörgött a fiúnak hogy abba ne hagyja.
- Eszemben sincs abbahagyni! – válaszolt a fiú, majd nyelve hegyével óvatos, lassú, körkörös mozdulatokkal elkezdte nyalni a lány csiklóját, mely az izgalomtól jócskán megduzzadt. Ahogy a fiú nyelve a csiklójához ért, a lány testén apró rángások futottak át, s izgalmában halkan felsikkantott, majd a fiú fejét erõsen a lába közé húzva, emelgetni kezdte a csípõjét. A fiú lentebb csúszott a gyönyörû combok közé, majd kezeivel széthúzta a punciszirmokat és nyelve hegyét a lány puncijába dugva körkörös mozdulatokba kezdett. Szörcsögve nyalta a puncit, ízlelte annak a legjobb nektárhoz sem hasonlítható nedvét. A lány teste eközben vadul rángott a nyalás hatására, zihálva kapkodta a levegõt és egyre közelebb került, a forró vízben már egyszer átélt nagyszerû érzéshez. – Még! Még! – lihegte vadul, s fiú boldogan teljesítette a parancsot, pedig a farka majd szétrobbant a vágytól hogy elélvezhessen. A lány eközben elért a csúcsra, teste ívben megfeszült, fejét hátrahajtva halkan nyüszítve átadta magát a megsemmisítõ orgazmusnak. Percekig szóhoz sem jutott, csak lihegett és boldogan élvezte a még majdnem ismeretlen érzést. Mindeközben a fiú sem volt tétlen, s kezeivel boldogan simogatta a feszes nõi testet, amely test libabõrösen vette tudomásul az õt ért kellemes kényeztetést.
- Ez valami csodálatos volt. – suttogta a lány, majd karjaival közelebb húzta magához a fiút és szájon csókolta. Meglepõdött azon, amit a fiú szájában érzett s egy cseppet sem találta rossznak sõt, mintha izgatta volna a saját nedvének íze. A fiú magához szorította a lányt és botként meredezõ farkát a lány lucskos puncijának szûk bejáratához nyomta. A lány érezvén a kellemes támadást, felhúzta a térdeit, szabad utat engedve ezzel a behatoláshoz. A fiú elõre tolta a csípõjét, makkjának hegye óvatosan benyomult a duzzadt ajkak közé s egyre jobban szétfeszítve õket elkezdte ostromolni a lány még érintetlen szûzhártyáját. Az ellenállás nem volt túl erõs és így a vörös fejû kemény fasz, óvatos fatörõ kosként behatolt a lány szûk lyukába. A lány feljajdult hirtelen, ahogy a húsos fasz elszakította az érintetlenségét, s fájdalomhullám söpört végig a testén.
- Ez fáj! – nyöszörgött, de mivel a fiú megállt az elõrenyomulással, a fájdalom lassan múlni kezdett.
- Mindjárt elmúlik – suttogta a fiú, miközben fürge nyelve a lány nyakán siklott fel-alá s forró lehelete a bõrét cirógatta. S valóban, a lány pillanatnyi rossz érzése a múlté lett, a fájdalmat felváltotta a kellemes borzongás. A fiú érezvén a lány egyre intenzívebb vágyát, melyet a lassan mozgásba lendülõ csípõje jelzett, lassan benyomta a faszát a szûk, de annál lucskosabb punciba. A lány az élvezettõl hörögve fogadta magába hímtagot, s puncija izmait megfeszítette mintha el sem akarná engedni azt. A fiú felhördült a hirtelen nagyon szorító érzéstõl és majdnem elélvezett.
- Úristen! – gondolta magában – nem akarok még elmenni. A gondolatait kitisztította, s megpróbált az élvezettõl alatta vonagló, ziháló lányra koncentrálni. Ha nehezen is, de sikerül kikerülnie az elélvezni vágyás bûvkörébõl és lassú, de ütemes mozgásba kezdett. A lány érezte, hogy fiú fasza egyre erõteljesebben mozog a testében és herezacskója ütemesen csapkodja a feneke lyukát. A körmeivel vörös csíkokat szántott a fiú hátába, aki felszisszent a fájdalomtól. Hogy a további karmolást elkerülje, megragadta a lány mindkét csuklóját és a lány feje fölé helyezte, majd gyengéd erõszakkal lefogta õket. A lány, ezáltal azt érezte mintha kikötötték volna egy fához és teljesen kiszolgáltatottá vált volna a fiú kénye kedvének. Ez a számára eddig teljesen új érzés a végletekig felkorbácsolta az idegszálait, s rohamléptekben közeledett az orgazmus felé, miközben a fiú, most már elfeledve a gyengédséget ütemesen, egyre gyorsuló mozdulatokkal dugta-baszta a lány lucskos, tocsogó punciját. A lány nem bírta tovább és egy hirtelen mozdulattal kiszabadította kezeit, és magához szorította a fiú nyakát, lábaival átkulcsolta derekát, ezáltal teljesen magába fogadta a robbanásig feszült faszt. A fiú, a farka hegyével érezvén a lány méhét, nem bírta tovább visszatartani magját, hangos hörgések közepette belepumpálta azt a lány remegõ, vonagló testébe. Ez volt az a pillanat, amikor a lány érezte a testében pulzáló faszt, engedelmeskedett az orgazmus hatalmas erejének és hangos nyüszítés kíséretében elélvezett. Ahogy vágyuk csillapodtával végre ismét visszatértek a valóságba, a lány finoman megcsókolta a fiú száját, szemét, nyakát majd ezt suttogta:
- Köszönöm!

Folytatás lehetséges.

Válts mobil nézetre  >>